-->

Kamasutra Theo thứ tự bộ chữ cái a, b, c...x, y, z

Kamasutra Theo thứ tự bộ chữ cái a, b, c...x, y, z

Kama Sutra Alphabet là một dự án của họa sĩ minh họa người Pháp tên Malika Favre. Trong năm 2011, Malika được ủy quyền bởi Paul Buckley tại Penguin Books Mỹ để minh họa Deluxe mới cổ điển bìa của Kama Sutra bởi Mallanaga Vatsyayana. 26 chữ cái được minh họa theo Kama Sutra một rất đẹp mắt các bạn cùng xem nhé.
Sưu tầm internet