♔♔ ... The Trưng sisters by NAG Phạm Hoài Nam

Trong dòng sông dài của lịch sử dân tộc, giai thoại hai chị em họ Trưng gần 2,000 năm qua vẫn truy…