-->

♔♔ ...Lê Phương Anh - Lê Phương Uyên

♔♔...NAG Nguyễn Quốc Hùng

♔♔...Ngọc Trinh

♔♔... Jun Vũ vs Linh Ka,