-->

♔♔...Thu Ngân

♔♔... Đỗ Mỹ Linh , Miss Viet Nam 2016