-->

♔♔ ...Tiểu Di 小怡

  


NAME: Tiểu Di
DOB: 21/1/2003
Học vấn: Học viện nghệ thuật Hàng Châu
QUÊ: Hàng Châu,Chiết Giang
ID DOUYIN: 2003121czy
WEIBO: https://weibo.com/u/5696205326
Là người mẫu, diễn viên, con lai Nga và Trung.---