-->

♔♔...ví dầu cầu ván đóng đinh ...cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Model: Đinh Phương
Ao dài: Hoàng Minh Hoá
Make up: Chi Pơ
Tác giả : Đinh Văn Linh