-->

♔♔... ...Hẹn một mai , Trái tim qua giông bão ...Sẽ cùng ngồi thương thảo chuyện trăm năm