-->

♔♔... Vũ Phạm Diễm My

Diễm My đón siêu phẩm Galaxy S10 về làng toàn màu hot hòn họt nha trắng pha lê, đen ngân hà, xanh lục bảo…