-->

♔♔...con đường, còn giữa nỗi đau.... nỗi đau vừa đủ nhớ nhau, mỉm cười | Như Cacon đường, hôm đó trời mưa
con đường, hôm đó tập đưa người về
con đường, hôm đó...u mê
con đường, hôm đó bốn bề trổ hoa

con đường, hôm đó có...ma
dẫn tôi giấu giữa hai tà áo bay
con đường, hôm đó...hôm nay
tưởng chừng như mất không hay lại còn

con đường, còn giữa môi hôn
ngập ngừng, lạng quạng, bồn chồn, nao nao...
con đường, còn giữa mắt trao
lời tình chẳng có lời nào thành câu

con đường, còn giữa nỗi đau
nỗi đau vừa đủ nhớ nhau, mỉm cười