-->

♔♔...nhổ răng : 1 trong 4 nỗi sợ lớn nhất của loài người