-->

♔♔...Ngọc Trinh,đầm liền thân ôm, gam hồng phai