-->

♔♔...Zhao Lusi,Add captionZhao Lusi, 19 tuổi, đến từ Trung Quốc. Hiện cô là sinh viên Đại học Mingdao, Đài Loan.