-->

♔♔...Ừ, em đi, đi về phía xa xôi... Mang hơi ấm, đôi môi nào da diết...Gía ngày xưa, mắt em đừng tha thiết ...Tôi dại khờ, đâu có biết...yêu em?