-->

♔♔....Nude art : lấy từ cằm trở xuống luôn tạo nên hiệu ứng tuyệt vời