-->

♔♔....HƯỚNG DẪN LẤY ẢNH 2048px trên PASSION.CUONGDCHƯỚNG DẪN LẤY ẢNH 2048px trên PASSION.CUONGDC

B1 : click phải vào ảnh, chọn open image in new tab

B2 : vào thanh address sửa s1600 thành s2048

khi đó ảnh hiện ra ở mức chất lượng 2048px, thoải mái save/download về