-->

♔♔...Áo tím một thời áo tím xưa. Tôi yêu màu tím nói sao vừa. Yêu cả những chiều tan lớp học. Áo tím một mình đi dưới mưa. ...| Như Ca