-->

Tư thế sex kích thích hậu môn chàng

Tư thế sex kích thích hậu môn chàng

Điểm G của đàn ông còn nằm ở hậu môn, vì thế, bạn có thể kích thích hậu môn chàng với tư thế sex dưới đây

Tư thế sex kích thích hậu môn chàng

Chàng sẽ đạt được khoái cảm hiệu quả nhất nếu thực hiện tư thế sex đứng với cách làm sau:
  1. Chàng đẩy bạn áp lưng vào tường và thâm nhập bạn từ phía trước
  2. Quấn một (hay hai) chân quanh chàng khi chàng bắt đầu ấn mạnh.
  3. Dùng hai tay túm lấy mông chàng và đầy mông chàng hướng về phía bạn
  4. Bạn càng cuồng nhiệt, bạn càng kéo mạnh mông chàng, để đẩy chàng lên và xuống theo hướng đối ngược bạn, với bàn tay bạn di chuyển kích dục phía sau chàng.
Tư thế sex kích thích hậu môn chàng